Home » 2018

Record jaar voor zonnepaneel-eigenaren

    De gemiddelde opbrengst van zonne-energie ligt tot nu toe aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. En nog hoger vergeleken met het langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010. Dat blijkt uit afzonderlijke berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en de Universiteit Utrecht, op verzoek van de NOS. In de periode januari tot en met […]

Waarde woning hoger door energielabel

De waarde van een woning kan bijna 11.000 euro hoger uitvallen door een gunstig energielabel. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoeddatabedrijf Calcasa naar alle woningen die sinds 2015 zijn verkocht. Energiezuinige huizen leveren bij verkoop aanzienlijk meer op dan woningen waar amper in is geïnvesteerd. Een enkele stap hoger in de orde van energielabels kan zorgen […]

Hr-ketel populairder dan warmtepomp

    Ondanks de strenge doelstellingen in het klimaatakkoord om de uitstoot van broeikas terug te dringen, neemt de verkoop van hr-ketels nog steeds toe. Terwijl de groei in verkoop van duurzame verwarmingmethoden, zoals een warmtepomp, juist daalt. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu en netbeheerders Stedin en Liander. Natuur & Milieu vindt het […]

Subsidie voor duurzame zorg

Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren. De subsidie bedraagt ten hoogste 15% van de totale kosten […]

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2018

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot door elektriciteitsbedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 4 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor bijna 26 procent van de totale uitstoot. De afname komt doordat elektriciteitsbedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 […]

Kabinet verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

Het kabinet verbiedt met ingang van 2030 elektriciteitsproductie in Nederland met kolen als brandstof. De twee oudste centrales – de Hemweg en de Amercentrale – moeten eind 2024 stoppen met elektriciteitsproductie door middel van kolen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Hiermee geeft het kabinet uitvoering […]

Elektriciteitsverbruik per bewoner in vier jaar tijd met 4,5 procent gedaald

Het verbruik van elektriciteit per bewoner van particuliere woningen lag in 2016 4,5 procent lager dan vier jaar eerder. Verbruikte een bewoner in 2012 nog gemiddeld 1.419 kilowattuur (kWh) aan stroom, in 2016 was dit afgenomen naar 1.355 kWh, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Het stroomverbruik per bewoner is een optelsom […]

Interflex test in Eindhoven het energiesysteem

Europees proefproject Interflex test in Eindhoven het energiesysteem van de toekomst. Interflex, de Europese pilot die op Strijp-S in Eindhoven plaatsvindt, onderzoekt of er in de toekomst meer mogelijk is binnen het bestaande elektriciteitsnet. Dat wordt gedaan door een lokale markt te maken waarbij elektrische auto’s of een centrale batterij op de voor het elektriciteitsnet […]

Energietransitie waterstof eindelijk van start

    Ook langs de weg wordt de energietransitie zichtbaar: naast laadpalen, verschijnen de eerste tankstations voor groene waterstof. Om daarop te kunnen overschakelen, moeten ook havens en transportbedrijven zich voorbereiden. Waterstof hoeft echter niet altijd over de weg aangevoerd worden, het kan ook lokaal geproduceerd worden, bewijzen verschillende regionale initiatieven. Wie aan waterstof denkt, denkt […]

Eneco stoot warmtenetten af

      Eteck Energie Bedrijven neemt op 1 maart zestien lokale warmteprojecten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht over van Eneco. Door het afstoten van de warmtenetten kan Eneco ‘de snelheid en impact van haar bijdrage aan de energietransitie’ versnellen, zegt Michiel van den Berg, directeur Warmte & Koude bij Eneco. Het aantal […]

1/212