Kabinet verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

Home » Energie Nieuws » Kabinet verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan de afspraak uit het regeerakkoord dat de kolencentrales uiterlijk 2030 worden gesloten. Het verbod op kolen levert zo een maximale bijdrage aan de kabinetsambitie om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% terug te dringen.Nederland heeft vijf actieve kolencentrales. De drie nieuwste centrales in de Rotterdamse haven en de Eemshaven moeten uiterlijk 31 december 2029 stoppen met het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie. Voor de twee oudste centrales wordt dit verbod na 31 december 2024 van kracht. In de periode daaraan voorafgaand kunnen de eigenaren hun centrales geschikt maken voor elektriciteitsproductie door middel van andere brandstoffen, zoals duurzame biomassa.

Het verbod op het gebruik van kolen maakt geen onderdeel uit de van de gesprekken over het klimaatakkoord. Minister Wiebes start binnenkort de internetconsultatie van het wetsvoorstel, dat hij na het zomerreces zal indienen bij de Tweede Kamer.

Energiebedrijven Uniper en RWE overwegen naar de rechter te stappen vanwege het wetsvoorstel. Samen hebben zij drie van de vijf centrales in Nederland in handen. Nuon, eigenaar van de Hemwegcentrale in Amsterdam geeft aan het kolenverbod van het kabinet te respecteren. Engie, dat ook een nieuwe centrale op de Maasvlakte heeft, wil het wetsvoorstel eerst bestuderen

Posted on