Informatieplicht Energiebesparing

Home » Energie Nieuws » Informatieplicht Energiebesparing

Verplicht vanaf 1 juli 2019

Heeft u of uw bedrijf onlangs ook deze brief ontvangen van Minister Wiebes? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Wij willen je hier graag uitleggen wat deze nieuwe verplichting voor je kan betekenen.

Informatieplicht

Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor locaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing versnellen.

De bestaande energiebesparingsplicht betekent dat elk bedrijf of instelling alle energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn moeten doorvoeren. De informatieplicht houdt in dat je als bedrijf door moet geven welke besparende maatregelen er zijn genomen.  

Verbruikt je bedrijf per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan val je onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moet je uiterlijk 1 juli 2019 op de website van Rijksdienst voor Ondernemingen (RVO) doorgeven welke maatregelen je genomen hebt. Wanneer je EED (Energie-Efficiency Richtlijn) plichtig bent moet je dit voor uiterlijk 5 december 2019 doen.

Voldoen aan de informatieplicht

Je kan op 2 verschillende manieren voldoen aan de informatieplicht:

 • Zelf doorgeven via het E-Loket van RVO
 • Uitbesteden aan een gespecialiseerde partij 

Het invullen is een tijdrovend en complex proces, uit onze ervaring blijkt dat het verstandig is om dit door een gespecialiseerde partij te laten uitvoeren. Bij het foutief invullen wordt dit gezien als economisch delict, wat hoge boetes tot gevolg kan hebben! Indien je kiest voor uitbesteden kan Uw Energie Beheer je hier goed bij helpen.

Stappen informatieplicht

Er zijn een aantal stappen die genomen moeten worden om te voldoen aan de informatieplicht:

1. Bepalen of je moet voldoen aan de informatieplicht

Op basis van het verbruik heb je informatieplicht. De volgende bedrijven en instellingen zijn uitgezonderd van de informatieplicht:

 • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO₂-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer).
 • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer).
 • Type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer.
 • Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

2. Bepalen welke erkende maatregelen van toepassing zijn

De overheid heeft voor 19 bedrijfstakken Erkende Maatregelenlijsten (EML) opgesteld. Wanneer er voor jouw branche (nog) geen erkende maatregelenlijst beschikbaar is kun je de lijst “bedrijfstak zonder EML” gebruiken. Voorbeelden van erkende maatregelen zijn o.a. het plaatsen van LED verlichting en isoleren van spouwmuren. De lijsten met erkende maatregelen kun je vinden op de website van InfoMil. Wanneer je zelf gaat voldoen aan de informatieplicht kan de gebouwbeheerder, facilitair dienstverlener en huisinstallateur je helpen of en in welke mate je voldoet aan erkende maatregelen.

3. E-Herkenning aanvragen

Om in te loggen op het E-Loket van RVO heb je E-Herkenning niveau 1 nodig. Deze kun je vooraf aanvragen bij een erkende leverancier en kost tussen de €5 en €22 voor 1 jaar. Erkende leveranciers kun je vinden op deze website.

4. Profiel aanmaken op E-Loket

Maak een account aan op mijn.rvo. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:

 • KvK-nummer
 • NAW gegevens
 • Contactinformatie van het bedrijf of instelling

5. Invullen van de rapportage

Voor iedere erkende maatregel geef je aan of je voldoet, deels voldoet of (nog) niet voldoet aan de maatregelen. Wanneer je nog niet voldoet moet je aanvullende informatie geven. Ook kun je aangeven welke alternatieve maatregelen je hebt genomen. 

6. Informeren gemeente en omgevingsdienst

Wanneer de rapportage is ingevuld ontvang je een ontvangstbevestiging met een referentienummer. De gemeente en/of omgevingsdienst zal de rapportage ophalen uit het E-loket.

Belangrijke data

 • 1 juli 2019: Voor deze datum moet je voldaan hebben aan de informatieplicht wanneer je een energieverbruik heeft groter dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas.
 • 5 december 2019: Wanneer je EED plichtig bent heb je tot deze datum om te voldoen aan de informatieplicht. Je bent EED plichtig wanneer je voldoet aan 1 van de volgende punten:
  – Meer dan 250 fte in dienst
  – Een jaaromzet van €50 miljoen of meer én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen

Informatieplicht uitbesteden

Uw Energie Beheer heeft als gespecialiseerd energiepartner een drietal opties om je te helpen.

Optie 1
Uw Energie Beheer zal de erkende maatregelen voor je onderneming bundelen en versimpelen. Op deze manier kunt u eenvoudig uw actieplan samenstellen en bent je klaar voor de melding voor de informatieplicht. Door een opname op locatie kunnen wij de maatregelen direct invoeren in het E-Loket (middels machtiging). 

Optie 2
Als het niet mogelijk is of indien u dat zelf wilt invullen in het E-Loket, dan voeren wij alleen een scan op locatie uit en op basis hiervan maken we een rapport zodat je dit zelf kunt invoeren. 

Optie 3 (meest gekozen): 
Met de Uw Energie Beheer Planner zorgen we ervoor dat je voldoet aan Wet Milieubeheer én dat er een activiteitenplanner is voor het komende jaar of zelfs jaren. Wij zullen de verbruiken in kaart brengen middels monitoring (direct een erkende maatregel) en zullen een rapport opstellen naar aanleiding van het verbruik. Zo volgen slimme bespaartips en  activiteiten die een besparing opleveren, zowel op korte als op lange termijn u kunt hierbij denk aan externe hulpmiddelen(zonnepanelen, warmtepomp, biomassa ect. ect.). Een gegarandeerd succes in het besparen van energie!

Overige verplichtingen waar je aan moet voldoen

Naast de informatieplicht en energiebesparingsplicht zijn er ook andere verplichtingen. Op de website van rijksoverheid staat een handige regelhulp om te controleren wat voor jouw bedrijf van toepassing is. Deze tool vindt je hier

Hulp nodig of meer weten?

Wilt u meer weten over de informatieplicht en hoe Uw Energie Beheer u daarbij kan helpen? Klik hier voor het contactformulier, dan nemen wij contact met je op. Uiteraard kunt u ook e-mailen naar Info@uwenergiebeheer.nl of bel direct naar 06 16 26 89 60

Posted on