Home » Articles Posted by admin

Belasting aardgas in 2020 fors omhoog

Belasting aardgas fors omhoog, elektriciteit iets goedkoper Belastingdeel van energierekening daalt Op de energierekening staan verschillende soorten belastingen: energiebelasting: met verschillende bedragen voor elektriciteit en gas; de opslag duurzame energie (ODE): de opbrengsten hiervan gaan naar subsidies van duurzame energie; belastingvermindering: een vast bedrag dat u terugkrijgt van de overheid om de hoogte van uw […]

Forse stijging Netwerkbeheerkosten na 2020

    Forse stijging Netwerkbeheerkosten na 2020 Huis eigenaren en bedrijven in Nederland kunnen vanaf 2020 een forse jaarlijkse stijging op de energienota verwachten. Het elektriciteitsnetwerk in Nederland zal flink moeten worden uitgebreid met meer capaciteit voor de zonne en windparken. Nu de Nederlander ook nog eens massaal de zonnepaneel aanschaft zal dit probleem alleen […]

Warmtefonds voor verduurzamen woningen

Het kabinet richt een warmtefonds op. Dat staat in het klimaatakkoord dat eind juni is gepresenteerd. Met dit fonds kunnen woningeigenaren een bedrag van maximaal 25.000 euro lenen om hun woning te verduurzamen. Tot 2030 wordt er jaarlijks 50 tot 80 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het warmtefonds.   Woningeigenaren die gebruik maken van het warmtefonds, […]

Informatieplicht Energiebesparing

Verplicht vanaf 1 juli 2019 Heeft u of uw bedrijf onlangs ook deze brief ontvangen van Minister Wiebes? Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven en instellingen. Wij willen je hier graag uitleggen wat deze nieuwe verplichting voor je kan betekenen. Informatieplicht Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er een informatieplicht voor locaties die meer […]

Wederom Forse Stijging Energie Belastingen

De tarieven van de energiebelasting en opslag duurzame energie voor 2019 zijn bekend.In het nieuwe regeerakkoord is besloten dat de tarieven voor energiebelasting op gas in alle staffels verhoogd zullen worden. Tarieven energiebelasting 2019: elektra daalt in de eerste staffel, maar gas stijgt ook dit jaar weer Elektra • Energiebelasting voor afname in de 1e […]

Record jaar voor zonnepaneel-eigenaren

    De gemiddelde opbrengst van zonne-energie ligt tot nu toe aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. En nog hoger vergeleken met het langjarig gemiddelde van 1981 tot 2010. Dat blijkt uit afzonderlijke berekeningen van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en de Universiteit Utrecht, op verzoek van de NOS. In de periode januari tot en met […]

Waarde woning hoger door energielabel

De waarde van een woning kan bijna 11.000 euro hoger uitvallen door een gunstig energielabel. Dat blijkt uit onderzoek van vastgoeddatabedrijf Calcasa naar alle woningen die sinds 2015 zijn verkocht. Energiezuinige huizen leveren bij verkoop aanzienlijk meer op dan woningen waar amper in is geïnvesteerd. Een enkele stap hoger in de orde van energielabels kan zorgen […]

Hr-ketel populairder dan warmtepomp

    Ondanks de strenge doelstellingen in het klimaatakkoord om de uitstoot van broeikas terug te dringen, neemt de verkoop van hr-ketels nog steeds toe. Terwijl de groei in verkoop van duurzame verwarmingmethoden, zoals een warmtepomp, juist daalt. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu en netbeheerders Stedin en Liander. Natuur & Milieu vindt het […]

Subsidie voor duurzame zorg

Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren. De subsidie bedraagt ten hoogste 15% van de totale kosten […]

Hogere CO2-uitstoot in het eerste kwartaal 2018

In het eerste kwartaal was de CO2-uitstoot door elektriciteitsbedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna 4 procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor bijna 26 procent van de totale uitstoot. De afname komt doordat elektriciteitsbedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 […]