Toekomst salderingsregeling tot 2023 zeker

Home » Energie Nieuws » Toekomst salderingsregeling tot 2023 zeker

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen blijft ongewijzigd tot 2023. Wat er daarna met de regeling gebeurt, wordt overgelaten aan het volgend kabinet. Dat blijkt uit een brief die minister Kamp, mede namens staatssecretaris Wiebes, vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De regeling wordt met 3 jaar verlengd tot 2023. Dat zou volgens Kamp goed zijn voor de investeringszekerheid van burgers. Ook biedt de verlenging consumenten nog wat extra tijd om over te stappen op de digitale slimme meter. Voor de onderzochte alternatieve varianten voor de huidige salderingsregeling is het namelijk noodzakelijk dat in de woning een dergelijke slimme meter aanwezig is.

Volgens prognoses van de netwerkbeheerders heeft in 2020 pas 80% van alle huishoudens een slimme meter. Daarom zal de minister inzetten op de verdere uitrol van deze meters. De keuze over eventuele verlenging van de salderingsregeling per 1 januari 2023 laat demissionair minister Kamp over aan het volgend kabinet.

Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat twee van de vijf doorgerekende varianten het meest toekomstbestendig en kosteneffectief zijn. De ene variant is een aanschafsubsidie op zonnepanelen, de andere een subsidie op de levering van stroom (Kwh) door de huiseigenaar aan het elektriciteitsnet. Ook de keuze over het alternatief wordt overgelaten aan het volgend kabinet.

In 2013 zei minister Kamp dat de huidige salderingsregeling in de toekomst niet houdbaar is. Volgens hem moet de salderingsregeling op de schop omdat die te duur is voor de overheid, de overheid slechts beperkt kan sturen, de regeling verstorend werkt voor de elektriciteitsmarkt en de prikkel voor huiseigenaren wegneemt om het eigen energieverbruik verder te beperken.

In een reactie pleitte Vereniging Eigen Huis toen voor een snel Kabinetsbesluit en een goede overgangsregeling. Ook stelde Vereniging Eigen Huis randvoorwaarden waar een opvolger van de huidige regeling aan zou moeten voldoen om consumenten voldoende investeringszekerheid te bieden. Met als resultaat het huidige besluit van minister Kamp om de salderingsregeling voort te zetten.

Bij salderen wordt op de jaarafrekening van de energieleverancier de door de gebruiker via zonnepanelen aan het net geleverde stroom afgetrokken van de afgenomen stroom. De consument betaalt geen leveringskosten, energiebelasting en opslag duurzame energie over het verbruik dat kan worden verrekend met de geleverde stroom. Iemand die in een jaar meer stroom aan het net levert dan afneemt, ontvangt daarvoor een vergoeding. De energieleverancier bepaalt de hoogte van deze vergoeding. Deze moet redelijk zijn volgens de Elektriciteitswet.

Bron.

Posted on