Onderzoek zonneparken op water

Home » Energie Nieuws » Onderzoek zonneparken op water

Dertig bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn een samenwerking aangegaan om hun ambitie voor een drijvend zonnepark te ontwikkelen en realiseren. In Nederland, en vergelijkbare landen, is het beschikbare landoppervlak zonneparken beperkt. Daarentegen zijn er wel grote oppervlakten water beschikbaar die potentieel geschikt zijn voor de drijvende zonneparken.

De zonneparken kunnen een grote bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstelling van 16 procent duurzame energie in 2023. Er zijn helaas wel nog veel barrières die weggenomen moeten worden om de ontwikkeling te starten en investeerders genoeg vertrouwen te geven.

Zonne-energie op water heeft ook een toezegging om goedkoper te worden dan zonne-energie op land, vanwege de meer praktische projectontwikkeling, hogere kilowattuur-opbrengst en de mogelijkheid om gemiddeld grotere parken aan te leggen dan op land. De eerste stap die wordt genomen door de samenwerking, is het uitvoeren van een onderzoeksproject gericht op het ontwikkelen van stormbestendige constructies voor de drijvende zonnepanelen. Vanaf april 2017 zullen er in een pilot vier verschillende systemen worden getest van Nederlandse leveranciers.

Het proefproject vindt plaats in de Slufter op de Maasvlakte, een 200 hectare groot baggerdepot in beheer van Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Het doel van het proefproject is het bepalen van het opbrengstmodel voor de vier concepten, het in kaart brengen van de krachten waaraan de systemen op water worden blootgesteld en de optimalisatie van de vier concepten.

Hiernaast wordt ook onderzoek gedaan naar de vergunbaarheid van drijvende PV-systemen in Nederland, zowel het ontwikkelen van een beoordelingskader als het in kaart brengen van de te doorlopen procedures voor de initiatiefnemer. De belangrijkste aspecten hierbij zijn veiligheid, ecologische aspecten en waterkwaliteit. De vergunbaarheidsstudie wordt geleid door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, in samenwerking met Rijkswaterstaat en lagere overheden.

De samenwerkende partijen naast bovengenoemde zijn; Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel, gemeente Rotterdam, ECN, TNO, KNMI, Eneco, Alliander, Enexis, Stedin, zeven waterschappen en vier drinkwaterbedrijven. Het project wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken.

bron

Posted on