Nederlandse uitstoot broeikasgassen steeg licht in 2016

Home » Energie Nieuws » Nederlandse uitstoot broeikasgassen steeg licht in 2016

De uitstoot van broeikasgassen is vorig jaar licht toegenomen. Het gaat om een stijging van 1 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Vorig jaar kwam de totale uitstoot van broeikasgassen uit op 197 miljard kilogram CO2-equivalenten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van voorlopige cijfers.

1 kilogram CO2-equivalenten staat gelijk aan het effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2. Deze maat wordt gebruikt om de invloed van verschillende broeikasgassen, zoals methaan en distikstofoxide, te kunnen optellen. In vergelijking met 1990 gaat het om een daling van 11 procent. Eerder is in een door belangenorganisatie Urgenda aangespannen rechtszaak besloten dat de uitstoot in 2020 minimaal een kwart lager moet zijn dan die in 1990.De uitstoot van alleen het gas koolstofdioxide (CO2) is vorig jaar met bijna 2 miljard kilogram gestegen naar 167 miljard kilogram. De chemische industrie heeft vorig jaar 1,5 miljard kilogram CO2 meer uitgestoten dan in 2015. Ook is er meer aardgas verbruikt voor het verwarmen van huizen en kantoren. Dit scheelde in vergelijking met het voorgaande jaar 0,8 miljard kilogram CO2. De netto-uitstoot van energiebedrijven is in dezelfde periode juist afgenomen. Het gaat om een daling van 0,4 miljard kilogram.

Overigens is vorig jaar relatief minder steenkool gebruikt voor het produceren van elektriciteit. Het aandeel steenkool is gedaald naar 32 procent. Tussen 2011 en 2015 nam dit juist nog toe van 18 procent naar 36 procent. Het aandeel aardgas is toegenomen naar 46 procent. Daarvoor is het percentage juist nog gedaald van 60 procent in 2011 naar 43 procent in 2015. Het CBS legt uit dat dit komt doordat in 2016 drie oude kolencentrales zijn gesloten, terwijl aardgascentrales in dat jaar juist meer zijn gebruikt.

De afname van het gebruik van steenkool ten gunste van aardgas zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Maar deze daling is grotendeels weer tenietgedaan doordat er meer aardgas is ingezet voor de productie van elektriciteit. “Die was nodig om de gedaalde import van elektriciteit te compenseren. Dit leidde tot een recordproductie van elektriciteit in 2016″, aldus het statistiekbureau.

Greenpeace noemt de stijging van de uitstoot van broeikasgassen ”geen verrassing”. De milieuorganisatie vindt het ”onacceptabel dat Nederland in tijden van smeltend permafrost, orkanen en overstromingen blijft toekijken hoe de reductie van de CO2 stagneert”. Volgens Greenpeace moet het nieuwe kabinet ”alle bronnen die dit veroorzaken aanpakken en dus kolencentrales sluiten, groene industriepolitiek voeren, het verkeer versneld elektrificeren en het gas uit onze wijken halen”.

Posted on