Nederland moet extra inzetten op energiebesparing.

Home » Energie Nieuws » Nederland moet extra inzetten op energiebesparing.

Het energieverbruik is zo hoog, dat alle nieuwe windmolens en zonnepanelen nog tekortschieten om het energieverbruik voldoende groen te maken.

Dat stellen in elk geval diverse energiekenners in dagblad Trouw. Het afgelopen jaar is in Nederland weliswaar meer groene energie opgewekt, maar omdat we meer energie zijn gaan gebruiken, is het percentage duurzame energie nauwelijks toegenomen.

Als energieverbruik blijft stijgen, kan het wel eens heel lastig worden om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Energiebesparing moet sterker op de agenda komen te staan, ook bij een nieuw kabinet.

Bron.

Posted on