Grote klanten bezorgd over verkoop Eneco

Home » Energie Nieuws » Grote klanten bezorgd over verkoop Eneco

Drie grote klanten van Eneco, NS, KPN en Albert Heijn, hebben in een gezamenlijke brief hun zorg uitgesproken over de mogelijke verkoop van het energiebedrijf. Zij vrezen dat de duurzame koers van Eneco onder een nieuwe eigenaar in gevaar kan komen.

De topmannen Roger van Boxtel, Eelco Blok en Wouter Kolk wijzen erop dat Nederland nog altijd achterloopt als het gaat om het halen van duurzaamheidsdoelen die in internationaal verband zijn gesteld. Eneco behoort tot de bedrijven die wel werken aan een ,,groene ommezwaai”. Dat moet zo blijven, vinden zij.

Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten. Die zijn bezig hun aandeelhouderschap te heroverwegen vanwege de splitsing van het bedrijf in een netwerk- en een leveringsbedrijf. Een meerderheid is voor een verkoop, maar het is nog de vraag of een eventuele koper voldoende aandelen kan krijgen voor volledige zeggenschap. De plaatsen waar de gemeenteraad voor verkoop heeft gestemd, zijn goed voor bij elkaar zo’n 55 procent van de aandelen. Maar voor volledige zeggenschap is een meerderheid van driekwart van de aandelen nodig. De gemeenten die zich tot dusver tegen verkoop hebben gekeerd, bezitten net geen kwart van de stukken.

De brief van drie van de grootste klanten van Eneco is een steun in de rug voor de gemeenten die het bedrijf in publieke handen willen houden. Ook de ondernemingsraad en het personeel riepen de gemeenten die wel willen verkopen al op tot bezinning.

Bron. 

Posted on