Energiebelasting 2018: extreme verhoging dwingt bedrijven tot energietransitie!

Home » Energie Nieuws » Energiebelasting 2018: extreme verhoging dwingt bedrijven tot energietransitie!

De tarieven van de energiebelasting en opslag duurzame energie voor 2018 zijn bekend.

In het nieuwe regeerakkoord is besloten dat de tarieven voor energiebelasting vanaf 2018 tijdelijk voor 2 jaar verhoogd zullen worden. Het voornemen is dat de energiebelasting weer zal afnemen per 2020. Voor de belastingen op afname van gas zal dit niet gaan gelden, aangezien de overheid als doel heeft om de gasafname volledig te elimineren op (middel lange) termijn.

De energietransitie is volop gaande en is – door de forse achterstand op de afgesproken klimaatdoelstellingen – de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. De subsidieaanvragen voor investeringen in nieuwe duurzame energieprojecten overschrijden structureel het beschikbare subsidiebudget. Ook wordt de energietransitie steeds meer zichtbaar in de belastingsfeer en heffingen vanuit de overheid. Hierin constateren we duidelijk de transitie van “stimulatie” naar “dwang”. Los van de wettelijke verplichtingen, wordt het reduceren van de energievraag en/of eigen duurzame assets creëren (ook financieel) een absolute noodzaak.

Tarieven energiebelasting 2018 voor afname van > 10.000 Kwh stijgt fors t.o.v. 2017

  • De energiebelasting voor de afname > 10.000 Kwh stijgt met ca. 8%
  • De energiebelasting op gas stijgt licht door met gemiddeld 2,5%

Forse stijging tarieven Opslag Duurzame Energie (ODE)

Vanaf 2013 is deze heffing in het leven geroepen met als doel om het potje voor de subsidies op het gebied van duurzaamheid te spekken. Deze heffing stijgt jaarlijks explosief. Na de verhoging voor 2017 van 59% op elektriciteit en 62% op gas zal er voor 2018 wederom een forse verhoging worden doorgevoerd.

  • De verhoging ODE op de verbruiken tot 10.000 KWh stijgt maar liefst ca. 78,38%
  • Voor de verbruiken >10.000 Kwh bedraagt de verhoging ca. 45%
  • De verhoging ODE op gas bedraagt ook 79,25% (verbruiken tot 170.000m³). Verbruiken >170.000 m³ worden verhoogd met ca. 45%.

Extra financiële noodzaak voor het reduceren van uw energievraag en het creëren eigen assets

Traditioneel worden investeringen door de financieel verantwoordelijken getoetst op terugverdientijd (ROI). Dit is inmiddels achterhaalt, aangezien de kosten vanuit overheidswege zo explosief oplopen en handhaving op de milieuwet (activiteitenbesluit/EED) strenger wordt. Hierdoor worden investeringen in energiereductie en/of creëren eigen duurzame assets bittere noodzaak! Momenteel zijn er nog voldoende stimuleringsmaatregelen waardoor een goed rendement op de investering zeker haalbaar is.

Financiële consequenties van de nieuwe energiebelasting tarieven

Om de financiële noodzaak van energietransitie als gevolg van de nieuwe energiebelasting tarieven aan te tonen, is hieronder een overzicht weergegeven van de energiebelastingen en de tendens van de afgelopen jaren. Voor de berekening zijn we uitgegaan van 3 verschillende verbruiksprofielen.

Energiebelasting tarieven bij een verbruik van 1,5 GWh elektra en 170.000 m3 gas
Elektriciteit 2013 2015 2018
Energiebelasting € 19.246 € 21.197 € 23.344
ODE € 647 € 1.960 € 7.812
Gas 2013 2015 2018
Energiebelasting € 31.654 € 32.487 € 43.858
ODE € 391 € 1.258 € 4.845
Totaal € 51.938 € 56.902 € 79.859
Energiebelasting tarieven bij een verbruik van 300 MWh elektra en 75.000 m3 gas
Elektriciteit 2013 2015 2018
Energiebelasting € 5.686 € 6.197 € 6.617
ODE € 167 € 520 € 2.052
Gas 2013 2015 2018
Energiebelasting € 13.965 € 14.333 € 19.349
ODE € 173 € 555 € 2.138
Totaal € 19.991 € 21.605 € 30.156
Energiebelasting tarieven bij een verbruik van 800 MWh elektra en 120.000 m3 gas
Electriciteit 2013 2015 2018
Energiebelasting € 11.336 € 12.447 € 12.507
ODE € 367 € 1.120 € 4.452
Gas 2013 2015 2018
Energiebelasting € 22.344 € 22.932 € 30.959
ODE € 276 € 888 € 3.420
Totaal € 34.323 € 37.387 € 51.338

In 3 jaar tijd zijn de totale energiebelastingen dusdanig toegenomen met ca. 40 % en de verwachting is dat deze trend de komende jaren door zet. Dus niet investeren in energietransitie is uiteindelijk een veel hogere kostenstructuur voor de ondernemer.

Voor de nog niet goed gekeurde tarieven voor 2018 kunt u hier klikken.

Voor direct contact met een van onze adviseurs kunt u hier klikken

Posted on