Energiebedrijven geen CO2 opslaan

Home » Energie Nieuws » Energiebedrijven geen CO2 opslaan

Een groot proefproject rond de opslag van koolstofdioxide (CO2) in een gasveld onder de Noordzee staat op losse schroeven. De energiebedrijven ENGIE en Uniper, die nieuwe kolencentrales hebben op de Maasvlakte bij Rotterdam, trekken zich terug uit het project uit kostenoverwegingen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer dinsdag op de hoogte gesteld van het besluit.

 Het opvangen en opslaan van het broeikasgas CO2 is wat het kabinet betreft een ,,onmisbare ontwikkeling” om de klimaatdoelen te halen. Maar het doel voor de korte termijn, 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 dan in 1990, komt volgens Economische Zaken niet in gevaar.
Kamp betreurt het dat ENGIE en Uniper zijn afgehaakt. De bedrijven trekken zich officieel pas halverwege september terug uit het zogeheten Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject. In de tussentijd gaat het Havenbedrijf Rotterdam op zoek naar alternatieven. De minister gaat nadat de terugtrekking officieel is geworden, ook kijken of ENGIE en Uniper teveel ontvangen subsidiegeld moeten terugbetalen.Uniper acht het project ,,niet meer levensvatbaar”, ook al is dat volgens een woordvoerder van het bedrijf ,,een bittere pil”. Hij stelt dat het draagvlak voor het afvangen en opslaan van CO2 uit kolencentrales ‘afbrokkelt’. Bovendien is de toekomst van die centrales uiterst onzeker. De Tweede Kamer wil van kolenstroom af, maar heeft niet vastgesteld wanneer precies. Intussen laat nieuw beleid op zich wachten, omdat de kabinetsformatie voortsleept.

Volgens Uniper is het nu beter om andere bedrijven in het Rotterdamse havengebied te zoeken voor de proef. De woordvoerder denkt aan industriële bedrijven die veel energie gebruiken. ,,Daar is geen onzekerheid over het voortbestaan.”

Een woordvoerder van ENGIE noemde in grote lijnen dezelfde redenen. Hij voegde eraan toe dat het project een half miljard euro zou kosten, voor het merendeel belastinggeld.

Het besluit is slecht gevallen bij de gemeente Rotterdam. De gemeente gaf de bedrijven vergunningen voor de bouw van kolencentrales in de verwachting dat ze C02 zouden gaan opslaan. ,,De bedrijven komen de door hen gewekte verwachtingen niet na”, laat het college van B en W weten. Ook Greenpeace spreekt van een gebroken belofte. Overigens vindt de milieuorganisatie de CO2-opslag ,,een dure manier om kolencentrales te laten roken terwijl er schone, veilige en betaalbare alternatieven zijn”.

Bron. 

Posted on