Home » 2017 » februari

NVDE nieuw model salderingsregeling zonnepanelen

Eigenaren van zonnepanelen moeten vanaf 2020 een vergoeding ontvangen voor de energie die ze leveren aan het net, vind de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. De vergoeding moet hoog zijn, zodat de terugverdientijd zeven jaar blijft. Olof van der Gaag, directeur van NVDE, zegt dat men uiteraard geen belasting betaalt over de zelf opgewekte energie, omdat […]

Onderzoek zonneparken op water

Dertig bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn een samenwerking aangegaan om hun ambitie voor een drijvend zonnepark te ontwikkelen en realiseren. In Nederland, en vergelijkbare landen, is het beschikbare landoppervlak zonneparken beperkt. Daarentegen zijn er wel grote oppervlakten water beschikbaar die potentieel geschikt zijn voor de drijvende zonneparken. De zonneparken kunnen een grote bijdrage leveren aan […]

Rapportage duurzaamheid vaste biomassa 2015

Eind december 2016 publiceerde het Platform Bio-Energie Vrijwillige rapportage over houtige biomassa voor energieopwekking 2015. Om transparantie te bieden over de duurzaamheid van vaste biomassa voor energietoepassingen in Nederland, wordt sinds het sluiten van de Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa 2012-2014 jaarlijks gerapporteerd over de kenmerken van deze biomassa. Ook na afronding van de Green […]